Make your business better.

Spokojnosť alebo vrátenie peňazí


Výhody:


Obchod gastroaukcie.sk Vám umožňuje vrátiť tovar do 7 dní, v prípade, že nie ste s tovarom plne spokojný. V tejto lehote môžete tento tovar vrátiť, na vlastné náklady, spolu s faktúrou a starostlivo vyplneným a podpísaným návratovým lístkom. Následne pristúpime k úplnému preplateniu Vášho tovaru.


Ako využiť túto výhodu:


Predtým ako nám vrátite tovar, nezabudnite vyplniť príslušný doklad. Hneď ako obdržíme Váš tovar, pristúpime k jeho preplateniu. Každý tovar nám musíte vrátiť v pôvodnom a kompletnom stave, so všetkým príslušenstvom a návodmi. Žiadny poškodený, poškriabaný alebo opotrebovaný tovar nemôžeme prijať.


Obdobné práva platia v celej Európskej únii.


Zákony, do ktorých boli implementované európske smernice, dávajú spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Zákazníci totiž nakupujú tovar, ktorý si nemajú možnosť prezrieť.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorí medzi sebou uzavierajú zmluvu prostredníctvom prostriedkov komunikácie – teda aj prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu, faxu, či katalógu.


Možnosť odstúpenia od zmluvy:


V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu.

O svojom práve na odstúpenie od zmluvy musíte byť predajcom poučení ešte pred uzavretím zmluvy.

Ak vás predajca poučil o tomto práve dodatočne, plynie vám 7 - dňová lehota odo dňa dodatočného poučenia. Pokiaľ vás predávajúci o možnosti odstúpenia nepoučil vôbec, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.


Od ktorých zmlúv nemožno odstúpiť bez udania dôvodu:


Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú

- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)

- predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)

- predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

- predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)

- predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

- predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil

- predaj novín, časopisov a periodickej tlače

- lotérie a iné podobné hry


Ako odstúpiť od zmluvy:


Svoje odstúpenie od zmluvy nemusíte odôvodňovať.

Pošlite predávajúcemu list (najlepšie s návratkou), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote.

V liste uveďte, o aký tovar ide, aká bola jeho cena a kedy ste ho prevzali.

Uveďte tiež, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze.

Tovar môžete vrátiť zároveň s listom, alebo výmenou za peniaze „z ruky do ruky“.

Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné).


Nákup prostredníctvom internetu v praxi:


Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. To znamená, že od okamihu prevzatia tovaru zodpovedáte za vami zavinené poškodenie alebo zničenie tovaru. Ak ste poškodenie alebo zničenie tovaru nezavinili a zistili ste ho až doma po rozbalení, vaše právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu nezaniká (s výnimkou rozbaleného počítačového programu, zvukového alebo obrazového záznamu).

Niektoré internetové obchody si neplnia svoje informačné povinnosti (napr. poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy; uvedenie lehoty, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny; poskytnutie informácií o záruke a o servisných službách). Upozorňovaním Slovenskej obchodnej inšpekcie a spotrebiteľských organizácií na tieto nedostatky prispejete ku skvalitňovaniu služieb v tejto oblasti.


obchod.gastroaukcie.sk

 

Všetky ceny v našej ponuke sú orientačné (bez DPH a bez poplatkov za dopravu)
a budú upresnené dohodou pri uzatvorení obchodu.
Copyright © 2023 GASTROAUKCIE. Powered by Zen Cart Translated by PeterB ~ WEB&More Martin Brix
Prosíme o strpenie dočasných chybičiek krásy tu na stránke. Súvisia s prerábkou dizajnu e-shopu. Vďaka za váš záujem. Budeme radi, ak nám napíšete e-mail na obchod et gastroaukcie.sk > > > > Všetky ceny v e-shope sú uvedené bez d.p.h. > > > Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií: